Lillestrømadvokatene priser alltid etter advokatforeningens retningslinjer


Våre salær pr time er for tiden:  (eksl. mva) Advokater 2 350,- Advokatfullmektig 1 850,- Servicepersonale 1 000,-    

Følger advokatforeningens regler

Lillestrømadvokatene følger alltid advokatforeningens regler for god advokatskikk og konkurransetilsynets forskrift om prisopplysninger for tjenester.

Forskriften innebærer at du ved hvert oppdrag vil få opplyst hvilke time-satser som vil legges til grunn og hvordan salæret vil beregnes. Det er også mulig å avtale at det skal innbetales forskudd.

Suksesshonorar

Lillestrømadvokatene har ikke mulighet til å ta saker på «no cure no pay» basis, hvor salæret fastsettes som en del eller prosent av sakens resultat.

Derimot vil vi kunne inngå en avtaler om såkalt «suksesshonorar», hvor salæret beregnes endelig når resultatet i saken er avklart. Du kan da få en lavere timesats hvis saken tapes og en høyere sats hvis saken ender med det som er avtalt som «suksess».

Sammen med oppdragsbekreftelse og klientavtalen får du en kopi av alminnelige oppdragsvilkår, hvilket utgjør avtalen mellom Ldeg og Lille strømadvokatene.

Fakturaene skal alltid være oversiktlige og ryddige.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.