Vet du at du har rettshjelpsdekning i mange av dine forsikringer?


Alle innboforsikringer har også en forsikring som dekker utgifter til advokatbistand. Det samme gjør alle hus-, bil-, båt- og motorsykkelforsikringer og de aller fleste virksomhetsforsikringene på markedet. Man kan også ha krav på fri rettshjelp - rettshjelp dekket av staten.

I forsikringsavtalene omtales som regel dette som rettshjelpsdekning.

Hovedregelen er at forsikringsselskapene dekker inntil 100 000,- i advokatutgifter. Det vil vanligvis være en egenandel på 20%.

Lillestrømadvokatene ordner alt det praktiske med forsikringsselskapet for deg. Dette gjør det rbilligere og enklere å få advokathjelp.

Du kan også ha rett til fri rettshjelp

Rettshjelp Lillestrøm

Lillestrømadvokatene bruker ny teknologi for å gjøre kommunikasjon effektiv og for å sikre god juridisk bistand, også over store geografiske avstander. Kommunikasjonen foregår pr telefon, skype eller epost og vi innhenter selvsagt alt av dokumenter selv. På denne måten sparer du tid og penger.

Vi har 20 års bred erfaring fra en rekke fagfelt. Sannsynligvis har vi hatt mange tilsvarende saker tidligere. Saken din er i trygge hender hos Lillestrømadvokatene!

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.